AICINĀM APMEKLĒT 5 BEZMAKSAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS

Labdien!

Rīgas Latviešu biedrība būs pateicīga Jums, ja šo informāciju par iespējām apmeklēt 5 bezmaksas apmācību programmas ES līdzfinansēta projekta ietvaros nosūtīsiet savas pašvaldības speciālistiem,  kurus tās varētu interesēt – pirmsskolas un skolu pedagogiem, kultūras darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem un citiem speciālistiem, kā arī biedrībām un nodibinājumiem!

Ceram uz Jūsu atsaucību!


Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV – 1050
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

GODĀTIE PAŠVALDĪBU UN VALSTS IESTĀŽU DARBINIEKI,
PEDAGOGI, SOCIĀLIE DARBINIEKI, SPECIĀLISTI, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU PĀRSTĀVJI,
PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PĀRSTĀVJI!

AICINĀM APMEKLĒT  5  BEZMAKSAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS

RĪGĀ un BAUSKĀ

2012. gada MAIJĀ un JŪNIJĀ

Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta  „Saprasties pasaules daudzveidībā” ietvaros!

5 APMĀCĪBU PROGRAMMAS:

  1. Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzeklis.

Vieta un laiks – Rīgā: 10. – 12. maijs, 21. – 23. maijs, 7. – 9. jūnijs,
Bauskā: 31. maijs – 2. jūnijs

  1. Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā.

Vieta un laiks – Rīgā: 10. – 12. maijs, 31. maijs – 2. jūnijs, 26. – 28. jūnijs,
Bauskā: 14. – 16. jūnijs

  1. Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā.

Vieta un laiks – Rīgā: 22. – 24. maijs, 29. – 31. maijs, 4. – 6. jūnijs,
Bauskā: 17. – 19. maijs

  1. Rotaļas un dejas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē.

Vieta un laiks – Rīgā: 7. – 9. maijs, 14. – 16. maijs, 4. – 6. jūnijs,
Bauskā: 24. – 26. maijs

  1. Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās.

Vieta un laiks – Rīgā: 7. – 9. maijs, 17. – 19. maijs, 28. – 30. maijs,
Bauskā: 21. – 23. maijs

Vienas apmācību programmas kursa ilgums – 3 mācību dienas.
Katra apmācību programma tiek organizēta 3 reizes Rīgā un 1 reizi Bauskā.

Interesentiem ir iespēja izvēlēties piemērotāko laiku un vietu!

Projektu īsteno Rīgas Latviešu biedrība. Projekta mērķis ir veikt 5 apmācību programmas dažādos starpkultūru dialoga prasmju un komunikācijas attīstības jautājumos, stiprinot valsts iestāžu darbinieku, vietējo pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju, mediju pārstāvju u.c. speciālistu spēju īstenot, uzraudzīt un novērtēt pasākumus, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas un izveidojot sadarbības modeļus, lai tie kļūtu par starpkultūru multiplikatoriem.

Apmācību programmas vadīs izcili speciālisti savā jomā – tradīciju zinātāji, augstskolu mācību spēki, kultūras un izglītības darbinieki.

Rīgas Latviešu biedrība aicina valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus, pedagogus, biedrību, nodibinājumu pārstāvjus, mediju pārstāvjus un citus speciālistus, kā arī visus interesentus iegūt jaunas zināšanas radošās, interesantās bezmaksas nodarbībās!

Apmācībām (atsevišķām programmām vai visām 5 apmācību programmām kopā) lūdzam pieteikties laikus, jo dalībnieku skaits ir ierobežots.

Apmācību noslēgumā tiks izsniegta apliecība.

Plašāka informācija un pieteikšanās mācību kursiem:

www.rlb.lv
Tālr. 67222932; 29529712
e-pasts: info@rlb.lv
Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa ielā 13, Rīga, LV-1050

Dalībniekus lūdzam pieteikties, norādot:

  • vārdu, uzvārdu
  • organizācijas nosaukumu
  • tālr. numuru
  • e-pastu

 Skatiet pielikumā plašāku informāciju par projektu.

Nāciet paši un informējiet kolēģus!

Gaidīsim!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: