Archive for April, 2013

Talkošana Silakrogā pie Silezera.

Turpinot rudenī iesākto savas apkārtējās vides sakopšanu, aktīvākie kaimiņi un biedrības „Cits Silakrogs” pārstāvji aicināja iedzīvotājus piedalīties talkā jau februārī, lai sakoptu mūsu skaisto Silezeru – attīrot to no krūmiem.

Jau uzsākām ezeru sakopt paši un nolēmām arī citus iedzīvotājus aicināt, lai kopā jauki pavadītu
laiku svaigā gaisā un jaukā sabiedrībā – veicot vides sakopšanas darbus un kopīgi atpūšoties gan
lieliem, gan maziem talkotājiem.

Silezera sakopšanai tapa aicinājums: „Nāc pakusties svaigā gaisā, labā kompānijā, lai Silezers
kļūst sakoptāks, skaistāks un pieejamāks!”

Nedēļu nogalēs ir notikušas vairākas talkas, kur talciniekiem pievienojās gan ģimenes ar
bērniem, gan vecāka gada gājuma cilvēki, gan vietējie jaunieši un arī kaimiņi no kaimiņu ciema
– Zaķumuižas. Talkotāju aktivitāte deva iespēju, sakopjot apkārtni – veidot ciešāku saskarsmi ar
kaimiņiem, līdzcilvēkiem, radot prieku par atkal tikšanos, jauniem draugiem un jauniem iespaidiem.P1140522

Laiks mūs lutināja ar sauli un darbi vedās raiti. Skanēja smiekli un darbarīku klaudzieni. Ugunskurā
sprakšķēja sausie zari un dūmi dejoja līdz ar rāmo vēju pretī debesīm.P1140523

Paši talkotāji parūpējās par gardumiem, kad bija atpūtas brīdis. Mēs baudījām karstu tēju un
paštaisītu kūku, siermaizes un cepām ugunskurā desas un baudījām citus gardumus.

Vislielākais ieguvums – atpūtas brīži, kad darbs paveikts, ir iespējams atpūsties ne tikai sakoptā,
skaistā vidē, bet arī jaukā, draudzīgā sabiedrībā. Mēs iepazināmies un uzzinājām daudz jauna un
interesanta. Bija laiks jokiem un rotaļām un arī darba gaitā bija patīkami, ka ir kāds līdzās, kas var
pastāstīt un parādīt – kā kurš darbs labāk veicams.P1140524

Esam nolēmuši turpināt iesākto un sakam Lielu Paldies ikvienam par atbalstu un līdzdalību mūsu
visu apkārtējās vides sakopšanā!

Priecājamies par aktīviem līdzcilvēkiem mums līdzās, kas, baudot skaisto ziemu, spēj darīt tik
daudz laba un mēs ceram, ka arī pārējos iedzīvotājos mīt rūpes un cieņa par apkārtējo vidi un
vēlēšanās padarīt to tīrāku un sakoptāku!

Biedrības „Cits Silakrogs” vārdā: Kristīne OzoliņaP1140527