„Citam Silakrogam” 2 gadi.

„Citam Silakrogam” 2 gadi.

Atkal ir vēls rudens, 23.oktobris, atkal vienā no Silakroga dzīvokļiem pulcējas domubiedru grupa, kas  emocionāli dalās iespaidiem un kaļ plānus nākotnei. Viss ir it kā tieši tāpat kā todien 2011., dibināšanas gadā, tikai šoreiz jau ir jau uz ko atskatīties –

biedrībai „Cits Silakrogs „ 2 gadi.

    Šis laiks ir pagājis nemanot, kas tad ir 2 gadi pret straujo laika skrējienu. Bet, tāpat kā cilvēks divos gados, arī mēs esam iemācījušies stāvēt uz kājām un tāpat kā jebkuram  divgadniekam šī pasaule „Citam Silakrogam „ ir jauna – steidzamu darbu, konkrētu plānu un, galvenais, baltu sapņu pasaule.

Vai divi gadi ir daudz vai maz?

Varbūt, ka daudz – piepildījušies izlolotie projekti par bērnu laukumiem, ieaugušas mūsu stādītās puķes un apkārtne kļuvusi tīrāka. Jā, un protams, Ropažu lepnums 2012 –  jaunai biedrībai.

Varbūt, ka maz – vēl izstrādāšanas stadijā ilgtermiņa projekti, vēl apzināmas problēmas, kas jārisina turpmāk, jau iezīmējušās grūtības, ar kurām nākas rēķināties.

Pa šiem diviem gadiem mūsu pulciņš ir krietni audzis. Lai gan veco biedru kodols ir palicis nemainīgs, klāt nākuši jauni un darbīgi cilvēki ar svaigām idejām – jāsakārto apgaismojums ciemā, jālabiekārto Silezera pludmale, jāiekārto slidotava un vēl, un vēl…Par to, ka esam aizrāvuši lielu daļu savu kaimiņu, priecājamies visvairāk.

Kā jau visu laiku, esam atvērti kontaktiem ar jebkuru mūsu novada cilvēku un organizācijām, gaidām jaunus biedrus, uzklausām idejas.

Bet šajā 23.oktobra pēcpusdienā mēs atskatāmies uz padarīto, priecājamies par draugu klātbūtni  un mazajam divgadniekam dziedam:

„Daudz baltu dieniņu,

Laimiņa, dodi

diženi , raženi dzīvojoti,

diženi , raženi strādājoti…”

Un tieši tādā secībā – dzīvojot , strādājot …..

              Ineta Rošāne,

                                  biedrība „Cits Silakrogs”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: