Archive for April, 2014

Silakrogā pie Priedes5 un Priedes 4 mājām top jauns bērnu rotaļu laukums pašiem mazākajiem!

Apstiprināts biedrības „Cits Silakrogs” sagatavotais un LAD (Lauku atbalsta dienesta) atklātā projektu konkursā iesniegtais projekts Nr.13-04-LL38-L413201-000006 „Rotaļu komplekss bērniem no 1-4 gadiem”, kura mērķis ir droša rotaļu kompleksa izveidošana Silakroga ciema bērniem vecumā no 1-4 gadiem – dažādojot mazāko bērnu iespējas saturīgi un, atbilstoši savam vecumam, pavadīt brīvo laiku un attīstīties.

Silakrogā jaušams priecīgs satraukums – skrūves skrūvē un iekārtas bērnu laukumiņam pašiem mazākajiem no 1-4 gadiem rūpīgi montē uzņēmuma SIA „Fixman” čaklie darba rūķi, no viņiem negrib atpalikt bērni, kas ar nepacietību gaida – kad laukumiņš būs viņu rīcībā un uzmanīgi, ar aizraujošu interesi vēro notiekošo pagalmā. Iepriekš priekšdarbus sagatavoja uzņēmums SIA „Ķikuti”, kas paveica vajadzīgos rakšanas darbus.20140415_14475420140415_144819

Bērnu rotaļu laukuma projekts tapis kā biedrības „Cits Silakrogs” iniciatīva un tiek īstenots par ELFLA līdzekļiem pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un arī ar Ropažu novada pašvaldības atbalstu ar līdzfinansējumu.

Pagalmā pie mājām Priedes 5 un Priedes 4 tiks uzstādīti: ABC rotaļu galdiņš ar sēdeklīšiem un ABC rotaļu komplekss „Tīno”, kam raksturīga – drošība, izturība un kvalitāte.

20140415_14495220140415_144851

Aicinām iedzīvotājus ar atbildību izturēties par topošo rotaļu laukumu, pašiem gādāt par tīrību un kārtību tajā!

Otrdien, 15.aprīlī laukumiņš tiek vēl gatavots, tādēļ – bērniem un viņu vecākiem – lūgums – līdz 16.aprīlim jauno bērnu laukumiņu vēl nelietot, lai tas būtu pietiekami izturīgs ilgam laika periodam nākotnē!

 

Pateicamies par sapratni un ceram uz drīzu tikšanos jaunajā bērnu laukumiņā!

Biedrība „Cits Silakrogs”

Kristīne Ozoliņa

es-elfla-lad-leader

Vizuālais materiāls
http://www.lad.gov.lv/files/elfla_vizualas_id_vadlinijas_2011.pdf