VASARAS SVĒTKI SILAKROGĀ

untitled

Lielie novada iedzīvotāji sagādā dzirkstošu prieku mazajiem novadniekiem

Jo mūsu nākotne – TIE IR MŪSU BĒRNI.
Šā gada 31.maijā par godu starptautiskajaii bērnu aizsardzības dienai tiks uzstādītas un atklātas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas bērnu atpūtai daudzdzīvokļu ēku Priedes -7 un Liedagi pagalmā. Tagad vecāki un vecvecāki varēs būt droši par savu bērnu spēļvietu.

Šī projekta mērķis – radīt bērniem drošu vietu atpūtai.

Bērnu rotaļu laukuma projekts tapis kā biedrības „Cits Silakrogs” iniciatīva un tika īstenots par ELFLA līdzekļiem pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros un arī ar Ropažu novada pašvaldības atbalstu ar līdzfinansējumu. Projekta izmaksas: EUR 6983,13. Projekta vadītāja: Biedrība Cits Silakrogs – Sarmīte Gailīte, tālrunis 28440708.

Lūdzu, atsaukties un  pieteikties ģimenes, kas var palīdzēt šī pasākuma realizācijā, lai mūsu bērniem uzdāvinātu smaidus un prieku un iespēju rotaļāties jaunajā rotaļu laukumā.

Paldies jau visiem iepriekš lielajiem Silakroga iedzīvotājiem, kuri iesaistīsies, lai dāvātu prieku mazajiem Silakroga iedzīvotājiem.

Kopā veidosim skaistāku nākotni bērniem!

Lūdzam ziedojumu Bērnu rotaļu laukuma  zemes nomas maksai (Biedrība ‘’Cits Silakrogs’’ reģ.Nr. 50008185381, konts  AS Swedbank Konts: LV07HABA0551032741174).

untitled1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: