Archive for May, 2019

Aktīvs Jaunietis Juglas Krastos

Jau kārtējo gadu pēc kārtas norisināsies nometne “Aktīvs Jaunietis Juglas Krastos”

Nometne norisināsies Ropažu novadā, Zaķumuižā. No 29.jūlija līdz 2. augustam.

Nometne sadalīta 2 līmeņos . Proti, 1.līmenis bērniem un jauniešiem ,kas nometni apmeklēs pirmo reizi, un 2.līmenis bērniem un jauniešiem, kuriem jau ir bijusi pieredze ar šo nometni, un tiem ,kuri sasnieguši 12 gadu vecumu.

Dalībnieku vecums : 8 -18 gadi.

Dalības maksa 100 EUR. 
Pieteikšanās elektroniski no 01.06.2019. plkst.9:00 – citssilakrogs@inbox.lv

Specifisks info: Sarmīte Gailīte – tālr. 28440708nometne 2019