Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Sakrāj Savus Kilometrus

Silakrogs_skrienam.jpg

Advertisements

Ekskursija uz Alūksni

ekskursija

Lielā talka Silakrogā

received_896050747202805.png

afisa ekskursija Gulbenes novads - galīgais variants 13.09.2016..jpg

Nometne “Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos”

 

Ropažu novadā laika posmā no 15. augusta līdz 19. augustam norisinājās nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos.   Atsaucība uz šo nometni bija bezgala liela. Šogad nometnē startēja 33 Ropažu novada bērni/jaunieši, pārējie bija no citu novadiem. Kopā 52 bērni/ jaunieši. Šogad nometnei tika piesaistīti arī 6 jaunsargi no Kurzemes puses, kuri palīdzēja instruktoriem nometnes darbā. Liels paldies Annai, Zanei, Airikai, Danielam, Reineram, Dāvim.

Nometnes programmā arī šogad uzsvars tika likts uz dabas procesu izzināšanu, veselīga dzīves veida veicināšanu, patriotismu pret savu tēvu zemi ieaudzināšanu caur dažādiem uzdevumiem, mācīties sadarboties ar novada vienaudžiem kopīgu uzdevumu veikšanai. Patriots ir tikai tāds cilvēks, kurš vajadzīgā brīdī ir gatavs aizsargāt savu zemi un tautu. Tieši šo pārliecību nometnes dalībniekiem stiprināja instruktori (NBS virsnieki un instruktori) jaunsargi – no rīta, līdz pat vakaram darbojoties ar nometnes dalībniekiem, kurus vienoja apziņa, ka viņi aug Latvijai un vienmēr būs gatavi to celt un aizsargāt.

Pirmajā nometnes dienā bērni /jaunieši mēroja ceļu uz Sauleskalnu. Sauleskalnā bērni savas grupas ietvaros izdomāja savas grupas nosaukumu un veidoja savas grupas standartu/ karogu. Tur viņi apguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā – ērču kodiens, trauma, apdegumi, sakaršana, atdzišana. Baudīja saliedēšanās grupu uzdevumus. Vēlā pēcpusdienā  visi devās atpakaļ pārgājienā uz Zaķumuižu.

Otrajā nometnes dienā bērni/jaunieši devās ekskursijā uz Tīnūžu muižu. Kur vēsturnieks Kaspars Špēlis sniedza aizraujošu stāstījumu par 1. Pasaules karu.  Paralēli ekskursijai norisinājās nodarbība karte, kompass, orientēšanās dabā, kur savas zināšanas sniedza  Agris Robežnieks. Pēc pusdienām bērni/ jaunieši mēroja ceļu atpakaļ uz Zaķumuižu jau ar apgūtām zināšanām karte, kompass, orientēšanās dabā.

Trešajā dienā nometnei pievienojās Ropažu novada pašvaldības pārstāvji ar priekšsēdētāju Z. Blausu priekšgalā. Viņi tika integrēti nometnes grupās ar tādiem pašiem noteikumiem. Šajā dienā nometne devās kārtējā pārgājienā aptuveni 5 km. Tur visus dalībniekus sagaidīja dažādas aktivitātes – celšanās pāri Lielajai Juglai ar laivu, makšķerēšana, loku šaušana, bumbiņu biatlons, pajumtes izgatavošana, dzeramā ūdens ieguve, dabas paklāju izveide. Pēc aktivitātēm bērni/ jaunieši devās atpakaļ pārgājienā uz Zaķumuižu.

Ceturtajā dienā nometne nakšņoja dabā Lielās Juglas krastā. Diena iesākās ar pārgājienu uz nakšņošanas vietu aptuveni 8-9 km garumā ar orientēšanos dabā un apslēptās mantas meklēšanu. Nometnes vietā bērniem bija vairākas aktivitātes un nodarbības – pamata elementi zaru, lapu nojumes izgatavošanā, tualetes izveidošana, šaušanas nodarbības, alpīnisma apgūšana, grupu, saliedēšanās uzdevumi, vakariņu gatavošana, vakara viesu sagaidīšana. Šogad vakara viesi bija vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” pārstāvji Uģis Urtāns un Andrejs Planders.  Nakts mežā ar trauksmi plkst. 3.00.

Piektajā dienā nometnes vietas sakārtošana un došanās uz Zaķumuižu. Vēlā pēcpusdienā bērni/jaunieši un viņu vecāki pulcējās Sapņu līcī uz nometnes noslēguma koncertu. Tajā nometnes dalībnieki dziedāja nometnē iemācītās latviešu dziesmas. Sapņu līcī tika organizētas vairākas izklaides – pārvietošanās pāri dīķim ar trosi, peintbola spēle, noslēguma mielasts. Nometnes foto un apliecību izsniegšana nometnes dalībniekiem.

Lielu paldies izsakām biedrībai Cits Silakrogs par organizēšanu un atbalstu īpaši – Kristīnei Ozoliņai, Anitai Eglienai un Mārtiņam Pakalniņam.

Zaķumuižas pamatskolas direktorei Intai Ozolai.

Jauniešiem no Ropažiem Mikam Bleijam, Ērikam Auzenbaham, Jānim Veličko par loku šaušanas  apmācību.

Jauniešu muzikālai grupai “The New Traveler”   

Pjotram Petrovam par dalību vienā no nometnes aktivitātēm, kur bērniem/jauniešiem mācīja apieties ar makšķeri un noķert lomu Lielajā Juglā.

Vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubam “Rodenpoys”.

Tīnūžu kultūras mantojuma centra vadītājam Kasparam Špēlim.

Ievai un Jānim Meijeriem par iespēju pavadīt dienu savā īpašumā Sauleskalnā.

Paldies par labi padarīto darbu nometnes instruktoriem Jurim Grīslītim, Agrim Robežniekam, Andrim Subačam, Valērijam Ivanovam, Raivim Milleram, Bruno Āriņam.

Bērni/ jaunieši pēc nometnē pavadītajām dienām atgriezušies savā ierastajā ikdienas ritmā. Viņiem vēl priekšā garš un atbildīgs jauns darba cēliens – skola.  Atmiņas par nometnē pavadīto laiku, par jaunajiem draugiem, par redzēto un piedzīvoto katram vēl ilgi glabāsies sirdīs. To esam viņiem garantējuši. Bērniem/ jauniešiem iegūtas zināšanas un prasmes noderēs atpūtā pie dabas, pārgājienos, aktīvā tūrisma sacensībās, krīzes situācijās.

Nometnes organizētāju vārdā, Sarmīte Gailīte

 

P.s. Nometne tapa ar projekta Iedzīvotāju iniciatīvas 2016 ietvaros.

1bilde2 bilde

Aktīvs Jaunietis Lielās Juglas krastos – Zaķumuižā no 15. augsta līdz 19. augustam

vasaras nometne_ afisa

Jau otro gadu tiks īstenota nometne piedzīvojums dabā no 15. augusta līdz 19. augustam Zaķumuižas apkārtnē, kurā norisināsies bērnu/jauniešu nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos, kuru organizē biedrība Cits Silakrogs.

Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu dalībnieku skaits ir nedaudz lielāks – 30 bērni/ jaunieši no Ropažu novada un 10 bērni/ jaunieši no citiem novadiem. Šīs nometnes viens no mērķiem trenēt nometnes dalībniekus izprast dabu, saprast norises dabā, izdzīvot ar minimāliem līdzekļiem, izmantot dabas veltes savā labā, mācīties sadarboties ar novada vienaudžiem kopīgu uzdevumu veikšanai, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kuri ir savas jomas profesionāļi. Šīs zināšanas  bērniem/jauniešiem noderēs atpūtā pie dabas, pārgājienos, aktīvā tūrisma sacensībās, krīzes situācijās.

Bērniem/jauniešiem tiks attīstīta domāšana, veicināta izdoma un radoša pieeja, tas palīdzēs vairāk vienam ar otru saliedēties, iegūt jaunus draugus. Aktivitātes radīs patstāvīgumu katrā, būt izpalīdzīgākiem vienam pret otru, izprast savstarpējo cieņu vienam pret otru.

Nometnē lietderīgi pavadītas piecas dienas, aktīvā un pozitīvā gaisotnē profesionālu un pieredzējušu vadītāju un instruktoru vadībā.

Nometne tiek organizēta brīvā dabā Ropažu novadā, fiziskas slodzes apstākļos. Pārgājienos tiks veikti 5-7km katru dienu, arī lietus apstākļos. Nometnes laikā paredzēta viena nakšņošana apvidū.
Nometne tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 par „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība.

 

Diemžēl pieteikšanās uz šo nometni jau ir noslēgusies, tā īsti nemaz neuzsākoties. Jo nometnes dalībai pieteicās jau iepriekšējā gada  nometnes dalībnieki  un viņu ieteiktie draugi.

Šogad nometni atbalsta:

 1. Ropažu novada pašvaldība ar līdzfinansējumu projekta ietvaros Iedzīvotāju iniciatīvas 2016
 2. Ropažu kultūras un izglītības centrs –  Sanita Megere – Klevinska
 3. Zaķumuižas pamatskola, direktore Inta Ozola
 4. Rodenpoys – Ropažu vēstures bruņinieki
 5. SIA SGT Team – Aivars Leitons
 6. Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”-  Kaspars Špēlis
 7. SIA Žaks2 – nometnes dalībnieku ēdinātājs
 8. Ilvars Ieviņš – loku šaušana
 9. Patriots, karavīrs un reperis Artūrs Strēlnieks
 10. Ropažu novada mūziķis – jaunietis Niks Velmeris
 11. NBS virsnieki, instruktori, novada iedzīvotāji.

 

Uz tikšanos !

Lai jauka un aizrautīga vasara visiem novadniekiem!

Sarmīte Gailīte

Biedrība Cits SILAKROGS

Putnu būru darbnīca Silakrogā

putnuburiIMG930IMG929IMG924IMG925IMG926IMG918IMG919IMG916IMG915IMG927IMG922