Par mums

Biedrība «Cits Silakrogs»

Biedrības statūti  https://citssilakrogslv.files.wordpress.com/2011/02/biedribas-statuti-silakrogs-1.doc

Reģistrācijas numurs: 50008185381
Juridiskā un pasta adrese: «Priedes 1» dz.52, Silakrogs, Ropažu novads, LV–2133
Reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā 2011. gada 31. oktobrī, Rīgā.
Iesniegums, lai iestātos biedrībā «Cits Silakrogs» (*.doc)
Biedrība dibināta 2011. gada 23. oktobrī, Silakrogā kā brīvprātīga personu apvienība — sanākot kopā kaimiņiem un atbalstītājiem, lai radītu Silakrogu citādā redzējumā — mūžīgi mainīgu.
Esam jau izmēģinājuši darboties patstāvīgi, tagad lēmām sanākt kopā un sadarboties, lai īstenotu kopīgus mērķus un attīstītos, pilnveidotos līdz ar Citu Silakrogu, tā vidi un līdzcilvēkiem.
Biedrības «Cits Silakrogs» mērķi ir:
• Rūpēties par Silakroga ciema un tā tuvākās apkārtnes vides saglabāšanu un sakopšanu
• Uzlabot Silakroga ciema iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un radošumu
• Atbalstīt sabiedrības integrāciju, iestājoties par dažādu iedzīvotāju grupu vajadzībām un interesēm
• Kopīgās interesēs sadarboties ar pašvaldību un citām NVO
• Iesaistīties novada attīstības veicināšanā

Biedrības «Cits Silakrogs» izpildinstitūcija un tās kontaktinformācija:

Biedrības logo dažādajos formātos

LIELS-caurspidigs-cits-silakrogs-logo liels-cits-silakrogs-logo MAZS-caurspidigs-cits-silakrogs-logo MAZS-caurspidigs-cits-silakrogs-logo (1) mazs-cits-silakrogs-logo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: