Nometne “Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos”

 

Ropažu novadā laika posmā no 15. augusta līdz 19. augustam norisinājās nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos.   Atsaucība uz šo nometni bija bezgala liela. Šogad nometnē startēja 33 Ropažu novada bērni/jaunieši, pārējie bija no citu novadiem. Kopā 52 bērni/ jaunieši. Šogad nometnei tika piesaistīti arī 6 jaunsargi no Kurzemes puses, kuri palīdzēja instruktoriem nometnes darbā. Liels paldies Annai, Zanei, Airikai, Danielam, Reineram, Dāvim.

Nometnes programmā arī šogad uzsvars tika likts uz dabas procesu izzināšanu, veselīga dzīves veida veicināšanu, patriotismu pret savu tēvu zemi ieaudzināšanu caur dažādiem uzdevumiem, mācīties sadarboties ar novada vienaudžiem kopīgu uzdevumu veikšanai. Patriots ir tikai tāds cilvēks, kurš vajadzīgā brīdī ir gatavs aizsargāt savu zemi un tautu. Tieši šo pārliecību nometnes dalībniekiem stiprināja instruktori (NBS virsnieki un instruktori) jaunsargi – no rīta, līdz pat vakaram darbojoties ar nometnes dalībniekiem, kurus vienoja apziņa, ka viņi aug Latvijai un vienmēr būs gatavi to celt un aizsargāt.

Pirmajā nometnes dienā bērni /jaunieši mēroja ceļu uz Sauleskalnu. Sauleskalnā bērni savas grupas ietvaros izdomāja savas grupas nosaukumu un veidoja savas grupas standartu/ karogu. Tur viņi apguva prasmes pirmās palīdzības sniegšanā – ērču kodiens, trauma, apdegumi, sakaršana, atdzišana. Baudīja saliedēšanās grupu uzdevumus. Vēlā pēcpusdienā  visi devās atpakaļ pārgājienā uz Zaķumuižu.

Otrajā nometnes dienā bērni/jaunieši devās ekskursijā uz Tīnūžu muižu. Kur vēsturnieks Kaspars Špēlis sniedza aizraujošu stāstījumu par 1. Pasaules karu.  Paralēli ekskursijai norisinājās nodarbība karte, kompass, orientēšanās dabā, kur savas zināšanas sniedza  Agris Robežnieks. Pēc pusdienām bērni/ jaunieši mēroja ceļu atpakaļ uz Zaķumuižu jau ar apgūtām zināšanām karte, kompass, orientēšanās dabā.

Trešajā dienā nometnei pievienojās Ropažu novada pašvaldības pārstāvji ar priekšsēdētāju Z. Blausu priekšgalā. Viņi tika integrēti nometnes grupās ar tādiem pašiem noteikumiem. Šajā dienā nometne devās kārtējā pārgājienā aptuveni 5 km. Tur visus dalībniekus sagaidīja dažādas aktivitātes – celšanās pāri Lielajai Juglai ar laivu, makšķerēšana, loku šaušana, bumbiņu biatlons, pajumtes izgatavošana, dzeramā ūdens ieguve, dabas paklāju izveide. Pēc aktivitātēm bērni/ jaunieši devās atpakaļ pārgājienā uz Zaķumuižu.

Ceturtajā dienā nometne nakšņoja dabā Lielās Juglas krastā. Diena iesākās ar pārgājienu uz nakšņošanas vietu aptuveni 8-9 km garumā ar orientēšanos dabā un apslēptās mantas meklēšanu. Nometnes vietā bērniem bija vairākas aktivitātes un nodarbības – pamata elementi zaru, lapu nojumes izgatavošanā, tualetes izveidošana, šaušanas nodarbības, alpīnisma apgūšana, grupu, saliedēšanās uzdevumi, vakariņu gatavošana, vakara viesu sagaidīšana. Šogad vakara viesi bija vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” pārstāvji Uģis Urtāns un Andrejs Planders.  Nakts mežā ar trauksmi plkst. 3.00.

Piektajā dienā nometnes vietas sakārtošana un došanās uz Zaķumuižu. Vēlā pēcpusdienā bērni/jaunieši un viņu vecāki pulcējās Sapņu līcī uz nometnes noslēguma koncertu. Tajā nometnes dalībnieki dziedāja nometnē iemācītās latviešu dziesmas. Sapņu līcī tika organizētas vairākas izklaides – pārvietošanās pāri dīķim ar trosi, peintbola spēle, noslēguma mielasts. Nometnes foto un apliecību izsniegšana nometnes dalībniekiem.

Lielu paldies izsakām biedrībai Cits Silakrogs par organizēšanu un atbalstu īpaši – Kristīnei Ozoliņai, Anitai Eglienai un Mārtiņam Pakalniņam.

Zaķumuižas pamatskolas direktorei Intai Ozolai.

Jauniešiem no Ropažiem Mikam Bleijam, Ērikam Auzenbaham, Jānim Veličko par loku šaušanas  apmācību.

Jauniešu muzikālai grupai “The New Traveler”   

Pjotram Petrovam par dalību vienā no nometnes aktivitātēm, kur bērniem/jauniešiem mācīja apieties ar makšķeri un noķert lomu Lielajā Juglā.

Vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubam “Rodenpoys”.

Tīnūžu kultūras mantojuma centra vadītājam Kasparam Špēlim.

Ievai un Jānim Meijeriem par iespēju pavadīt dienu savā īpašumā Sauleskalnā.

Paldies par labi padarīto darbu nometnes instruktoriem Jurim Grīslītim, Agrim Robežniekam, Andrim Subačam, Valērijam Ivanovam, Raivim Milleram, Bruno Āriņam.

Bērni/ jaunieši pēc nometnē pavadītajām dienām atgriezušies savā ierastajā ikdienas ritmā. Viņiem vēl priekšā garš un atbildīgs jauns darba cēliens – skola.  Atmiņas par nometnē pavadīto laiku, par jaunajiem draugiem, par redzēto un piedzīvoto katram vēl ilgi glabāsies sirdīs. To esam viņiem garantējuši. Bērniem/ jauniešiem iegūtas zināšanas un prasmes noderēs atpūtā pie dabas, pārgājienos, aktīvā tūrisma sacensībās, krīzes situācijās.

Nometnes organizētāju vārdā, Sarmīte Gailīte

 

P.s. Nometne tapa ar projekta Iedzīvotāju iniciatīvas 2016 ietvaros.

1bilde2 bilde

Aktīvs Jaunietis Lielās Juglas krastos – Zaķumuižā no 15. augsta līdz 19. augustam

vasaras nometne_ afisa

Jau otro gadu tiks īstenota nometne piedzīvojums dabā no 15. augusta līdz 19. augustam Zaķumuižas apkārtnē, kurā norisināsies bērnu/jauniešu nometne Aktīvs jaunietis Lielās Juglas krastos, kuru organizē biedrība Cits Silakrogs.

Šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu dalībnieku skaits ir nedaudz lielāks – 30 bērni/ jaunieši no Ropažu novada un 10 bērni/ jaunieši no citiem novadiem. Šīs nometnes viens no mērķiem trenēt nometnes dalībniekus izprast dabu, saprast norises dabā, izdzīvot ar minimāliem līdzekļiem, izmantot dabas veltes savā labā, mācīties sadarboties ar novada vienaudžiem kopīgu uzdevumu veikšanai, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kuri ir savas jomas profesionāļi. Šīs zināšanas  bērniem/jauniešiem noderēs atpūtā pie dabas, pārgājienos, aktīvā tūrisma sacensībās, krīzes situācijās.

Bērniem/jauniešiem tiks attīstīta domāšana, veicināta izdoma un radoša pieeja, tas palīdzēs vairāk vienam ar otru saliedēties, iegūt jaunus draugus. Aktivitātes radīs patstāvīgumu katrā, būt izpalīdzīgākiem vienam pret otru, izprast savstarpējo cieņu vienam pret otru.

Nometnē lietderīgi pavadītas piecas dienas, aktīvā un pozitīvā gaisotnē profesionālu un pieredzējušu vadītāju un instruktoru vadībā.

Nometne tiek organizēta brīvā dabā Ropažu novadā, fiziskas slodzes apstākļos. Pārgājienos tiks veikti 5-7km katru dienu, arī lietus apstākļos. Nometnes laikā paredzēta viena nakšņošana apvidū.
Nometne tiek organizēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.981 par „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība.

 

Diemžēl pieteikšanās uz šo nometni jau ir noslēgusies, tā īsti nemaz neuzsākoties. Jo nometnes dalībai pieteicās jau iepriekšējā gada  nometnes dalībnieki  un viņu ieteiktie draugi.

Šogad nometni atbalsta:

 1. Ropažu novada pašvaldība ar līdzfinansējumu projekta ietvaros Iedzīvotāju iniciatīvas 2016
 2. Ropažu kultūras un izglītības centrs –  Sanita Megere – Klevinska
 3. Zaķumuižas pamatskola, direktore Inta Ozola
 4. Rodenpoys – Ropažu vēstures bruņinieki
 5. SIA SGT Team – Aivars Leitons
 6. Kultūras mantojuma centrs “Tīnūžu muiža”-  Kaspars Špēlis
 7. SIA Žaks2 – nometnes dalībnieku ēdinātājs
 8. Ilvars Ieviņš – loku šaušana
 9. Patriots, karavīrs un reperis Artūrs Strēlnieks
 10. Ropažu novada mūziķis – jaunietis Niks Velmeris
 11. NBS virsnieki, instruktori, novada iedzīvotāji.

 

Uz tikšanos !

Lai jauka un aizrautīga vasara visiem novadniekiem!

Sarmīte Gailīte

Biedrība Cits SILAKROGS

Putnu būru darbnīca Silakrogā

putnuburiIMG930IMG929IMG924IMG925IMG926IMG918IMG919IMG916IMG915IMG927IMG922

Putnu būru darbnīca Silakrogā

putnuburi

18.novembris

 

Latvijas 97. dzimšanas dienai Silakrogā tika izveidota Latvijas kontūra ar sirdi vidū. 18.novembra vakarā tika iedegtas svecītes.

Jaunieši sajūsmināti par Nila Jansona viesošanos Silakrogā

2015. gada 17. aprīļa vakars Silakrogā izvērtās jauniešiem kā gaidīšanas svētki. Jaunieši no Silakroga, Zaķumuižas, Ropažiem un pat no Jelgavas puses pulcējās pie Silakroga multifunkcionālā centra agrāk kā ierasts, lai sagaidītu ciemos skrituļotāju, Nilu Jansonu. Nils Jansons tika aicināts viesos Silakrogā, jo jauniešu sarunu cikla “Uzdrīksties” pirmajā pasākumā jaunieši aptaujas veidlapā, kā vienu no nākamajiem viesiem bija nominējuši tieši viņu. Un piektdienas vakarā viņš patiesi ierodas Silakroga ciematiņā, lai tiktos ar jauniešiem, lai viņus iedvesmotu ne tikai nodarboties ar sportu, bet arī paskatīties nākotnē no cita skata punkta. Nils neformālā gaisotnē ar jauniešiem pie zāļu tējas krūzes ar cepumiem, āboliem pastāstīja par savas dzīves biogrāfiju – ģimeni, skolu, sportu, sacensībām, meitenēm, brīvo laiku… Varēja redzēt, ka jaunieši baudīja viņa klātbūtni. Klausījās, ieklausījās…. bija, kas uzdeva jautājumus klātienē, un tiem, kam drosmes pietrūka, varēja jautājumus rakstīt anonīmi. Jautājumu uzdošana un atbilžu sniegšana bija ļoti labs komunikācijas avots starp jauniešiem un Nilu.

Šajā tikšanās reizē bija pulcējušās arī jaunās “dāmītes” no Silakroga, kuras tikai tagad sāk skrituļot. Viņām apgūstami paši pamati, un viss vēl priekšā. “Galvenais – tā turpināt un viss izdosies!” – pauda Nils Jansons. Viņš ļoti novērtēja, ka uz tikšanos bija atnākuši arī mazākie apmeklētāji. Mazās meitenes bija arī tās, kuras Nilam uzdeva interesantākos jautājumus, kas raisīja smaidu visiem apmeklētājiem. Tas radīja pasākumam vienkāršību, omulību, dzīves prieku, atvērtību…

Viens no jautājumiem izskanēja – par skeitparka ierīkošanu Silakrogā. Jā, mazliet finansējums ir vajadzīgs, lai to kvalitatīvi ierīkotu ilgtermiņā, bet paša parka uzturēšana ir jauniešu rokās. Jaunieši izteica gatavību līdzdarboties, ja tas tiktu realizēts Silakrogā. Tas priecē, ka no jauniešiem nāk šāda iniciatīva, jo tas nozīmē, ka viņiem ir būtiski un nozīmīgi – kā pavadīt savu brīvo laiku.

Nils Jansons uz tikšanos bija ieradies ar skrituļslidām, tas nozīmēja, ka viņš parādīs mūsu novada jauniešiem arī kādus paraugdemonstrējumus. Sacīts – darīts: Nils Jansons pats izdomāja trikus, ar ko priecēt jauniešus. Ar aplausiem tika pavadīti viņa veiktie triki. Viņa atraktivitātei piebiedrojās Ervīns Egliens, kurš arī bija paņēmis uz tikšanās reizi līdzi savas skrituļslidas, kā arī viena maza “dāmīte” – Keita arī bija uzvilkusi ielu skrituļslidas, lai varētu parādīt savas prasmes un iemaņas Nila Jansona sabiedrībā. Teikšu godīgi, Ervīns Egliens no Nila Jansona neatpalika ne par mata tiesu, ar savu mērķtiecību, neatlaidību, noslēpumainību rādīja trikus par kuriem arī aplaudēja pats skrituļošanas meistars.

Tā kā Silakrogā īsti piemērota vieta, kur ar skrituļslidām varētu veikt paraugdemonstrējumus nav pieejama, tad tika nolemts, ka dodamies,uz Ulbrokā esošo publiski pieejamo skeitparku, lai Nils Jansons varētu parādīt paraugdemonstrējumus.

Jau ap plkst 21:00 visi ierodamies Ulbrokas skeitparkā. Diemžēl Ulbrokas skeitparks nav tik labā stāvoklī kā bijām iedomājušies. Tomēr Nils Jansons un Ervīns Egliens parādīja mums satriecošus trikus. Visi veiktie triki tika pavadīti ar sajūsminātiem aplausiem. Arī mazā skituļotāja Keita pirmo reizi nobrauca ar skituļslidām no estakādēm, nopelnīja paša Nila Jansona aplausus – “tā vajag arī sākt!” – piebilda Nils, vajag mīlēt visu ko tu dari, tad viss izdosies! Mazā Keita bija sajūsmā un vēlējās atkārtot apgūto vēl un vēl…

Atrodoties Ulbrokas skeitparkā, mums piebiedrojās jaunieši, kuri savām acīm neticēja, ka uz skeitparku ir ieradies viņu elks – Nils Jansons. Tā nu sanāca, ka sarunu cikls “Uzdrīksties” tika realizēts divos novados – Ropažu novadā un Stopiņu novadā, kur jaunieši varēja tikties ar interesantu personību neformālā gaisotnē.

Pasākums noslēdzās ar jautājumiem, kad būs nākamais? Tas priecē, ka jauniešiem patīk, un viņi novērtē mūsu iniciatīvu pasākumu organizēšanā. Esmu par to, ka jaunieši paši veido šādus pasākumus, bet mēs – pieaugušie, esam klāt – atbalstot, ka uz mums var paļauties. Ja viss iet roku rokā, tad arī viss izdodas.

Nils Jansons katram jaunietim izsniedza autogrāfu uz A4 afišas. Jaunieši jau tajā pašā dienā dalījās sajūsmas izpausmēs sociālajos tīklos par šo pasākumu un tikšanos.

Sirsnīgs paldies Nilam Jansonam, ka atrada laiku un iespēju tikties ar Silakroga jauniešiem. Gaidam ciemos uz Silakroga skeitparka atklāšanu. Ceru, ka tāds būs.

Paldies Rebekai Apinei par otrā sarunu cikla “Uzdrīksties” pasākuma līdzdalību organizēšanā.

Paldies Kristīnei Ozoliņai par tēju, cepumiem, āboliem, kas radīja omulību pasākuma gaisotnē.

Pateicamies par atbalstu Silakroga Dienas centra vadītājai Daigai Jokstei un administratorei, Austrai Bižkovskai.

‘’Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet, pasaule pati paver ceļu’’.

Lai mums visiem izdodas nodomi, par kuriem mēs sapņojam, ja ir rīcība, tad vienmēr būs rezultāts! Lai veicas!

Esmu šobrīd par skeitparku Silakrogā. Uz tikšanos jau nākošajā sarunu cikla “Uzdrīksties” pasākumā!

Biedrības “Cits Silakrogs” vārdā

Sarmīte Gailīte

MAZS-caurspidigs-cits-silakrogs-logo (1)

afisa_v1--jansons-v2

download  images  images (1)

Jauniešu sarunu cikls – ‘’UZDRĪKSTIES!’’

2015. gada 17. aprīlī plkst. 19:00 – Multifunkcionālā centrā, Silakrogā.

Sarunu viesis:

talantīgais skrituļslidotājs – Nils Jansons!*

Nils Jansons ir organizācijas GHETTO GAME viens no pirmajiem atlētiem.

* Paredzētas sarunas, humors veselīgās devās un paraugdemonstrējumi, kas notiks ārā!

Ghetto šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu kustība valstī. Zem Ghetto karoga tiek organizēti teju 70 pasākumi sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir iespēja pozitīvā vidē regulāri sportot un veselīgi pavadīt laiku.

Getiņš ir sports. Tas attīsta gan fiziski, gan garīgi. Tas disciplinē. Tas māca mīlēt – mīlēt veselību, dzīvi, sevi, savus tuvākos. Divi pilāri, uz kuriem balstās šī sporta māja ir respekts un uvažuha. Cieņa pret sevi un apkārtējiem ir svarīga! Tas ir visa pamatā – kā ģimenē, tā draugu kompānijā, kā mīlestībā, tā draudzībā.

Ghetto Family ir par veselu sabiedrību. Par tādu, kura nodarbojas ar sportu, ir motivēta, liek lietā galvu, pievēršas veselīgam dzīves veidam. Tās mērķis ir uzlabot situāciju Grīziņkalnā. Līdz tas kļūs par sportiskāko apkaimi Rīgā! Tās tālejošais plāns ir palīdzēt uzlabot situāciju arī citos nelabvēlīgajos rajonos. Kā Latvijā, tā citviet pasaulē.

Sarunu cikls ”Uzdrīksties!” top ar novada jauniešu ideju un biedrības “Cits Silakrogs” atbalstu. Ciklā jaunieši tiek iepazīstināti ar radošām un iedvesmojošām personībām.

Otrais sarunu cikla ”Uzdrīksties!” pasākums top ar Silakgrogā dzīvojošas atraktīvas jaunietes Rebekas Apines līdzdalību. Rebeka ir organizācijas „GHETTO GAME” darbiniece. Viņai ļoti patīk apmeklēt dažādus sporta, mākslas, kultūras pasākumus ne tikai novadā, bet arī ārpus tā. Viņai ne tikai patīk apmeklēt pasākumus, bet arī ņemt dalību to organizēšanā un ideju ģenerēšanā. Pati aktīvi spēlē volejbolu.

10923262_1002987749730415_5411738326604592961_n

Sarunu cikls ‘’Uzdrīksties!’’ tiek organizēts vienu reizi divos mēnešos – ar mērķi – radīt iespēju jauniešiem, iepazīt Latvijā un novadā dzīvojošas, zināmas personības un dažādu profesiju aizkulises, klātienē uzdodot sevis interesējošus jautājumus.

Arī šajā reizē būs iespēja uzdot jautājumus anonīmi. Jautājumu amplitūda – par profesiju, kultūru, attieksmēm, pusaudžu problēmām, savstarpējām attiecībām, atkarībām, jebkurš jautājums – uz kuru vēl līdz šim neesat saņēmis atbildi… un tas jūs ļoti interesē.

Biedrība „Cits Silakgrogs” pilnībā atbalsta Ghetto misiju: Visi mūsu darbības mērķi ir pielāgoti mūsu galvenajam uzdevumam – sakārtot vidi ap sevi un padarīt pasauli labāku! Vienīgā panākumu atslēga ir smags darbs un mērķtiecība! Tikai neatlaidība un smags darbs mūs atšķir no tiem, kas vēlamies būt! – R.Elbakjans

Esam atvērti Jūsu viedokļiem, iespējām, dažādībai, pasākumiem Silakrogā.

Biedrības “Cits Silakrogs” vārdā – Sarmīte Gailīte

Uz tikšanos!

mazs-cits-silakrogs-logo

„Uzdrīksties” Silakrogā!

26.februāra vakaru Silakroga un tā apkārtnes jaunieši pavadīja pozitīvā un atvērtā „Ugunsgrēka” Jezupa – Kristapa Rasima sabiedrībā.

Kristaps stāstīja par atgadījumiem skolā un teātrī, dziedāja un kopīgi ar jauniešiem izspēlēja etīdes, atbildēja uz jauniešu jautājumiem.

Šis bija pirmais jauniešu sarunu cikla „Uzdrīksties” pasākums, kuru organizēja biedrība „Cits Silakrogs”. Uz pasākumu jaunieši atnāca intereses pēc, jo šāda tipa sarunas, ar sabiedrībā zināmām personībām, līdz šim Silakrogā un tās apkārtnē nav bijis. Visi jaunieši , kas piedalījās pasākumā bija patīkami pārsteigti par aktiera Kristapa Rasima atraktivitāti, atklātumu sarunā ar viņiem. Vienojās, ka jaunieši vēlreiz gaidīs viņu ciemos ar picu, kuru uzceps pats aktieris, jo viņš kā pats teica – ir labu labais picu cepējs! J

26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 335  26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 303

Pēc pasākuma jauniešiem bija iespēja padalīties iespaidos par to. Jaunieši izteica savas vēlmes un ierosinājumus nākošajiem saruna cikla „Uzdrīksties” pasākumiem. Vairāki jaunieši iedvesmoti no šī pasākuma, izteica vēlmi paši piedalīties un organizēt kādu pasākumu tieši jauniešiem. Visi jaunieši teica, ka šādiem pasākumiem jābūt biežāk un, ka viņi iesaka šādus pasākumus apmeklēt arī citu novada ciematu iedzīvotājiem. Patīkami pārsteidza viena jaunieša viedoklis par pasākumu, jo, kā viņš pats apgalvoja, ka viņš uz pasākumu bija atnācis piespiedu kārtā, un pēc pasākuma pateicās par šādu iespēju un, ka pasākums viņam ļoti, ļoti paticis un viņš jau gaida nākošo reizi, kad kaut kas līdzīgs būs noorganizēts.

Gaisā pat virmoja ideja, ka vasarā varētu tapt izrāde Silakrogā, kurā dalību ņems arī pats vakara viesis Kristaps Rasims.

Pirmā sarunu cikla „Uzdrīksties” dalībnieki vienā balsī apgalvoja, ka pavadītais vakars kopā ar vienaudžiem ir bijis interesants un piepildīts. Prieks, ka jaunieši prata novērtēt sniegto iespēju un tas rosina atkal jaunas un jaunas idejas citiem projektiem, lai attīstītu un pilnveidotu vidi, kurā paši dzīvojam.

Ir doma, ka pirmā sarunu cikla „Uzdrīksties” formātu varētu piedāvāt arī citos novada ciematos, kā piemēram: Kākciemā, Tumšupē, ….. –  viss saistīts ar jauniešu vēlmēm. Biedrība „Cits Silakrogs” ir atvērta jautājumiem, ieteikumiem un ierosinājumiem.

Pateicamies par atbalstu Silakroga Dienas centra vadītājai Daigai Jokstei un administratorei, Austrai Bižkovskai.

Sirsnīgs paldies Kristapam Rasimam par laiku un iespēju būt kopā ar jauniešiem!

Nobeigumā: ‘’Lai kāds nebūtu Jūsu mērķis, Jūs to varēsiet sasniegt, ja vien gribēsiet pacensties’’ – Opra Vinfrija

 

26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 374  26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 369

26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 371  26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 370

26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 373  26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 376

26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 390  26.02.2015. UZDRĪKSTIES! Silakrogā 394

Biedrības „Cits Silakrogs” vārdā

Ivo Liepiņš

Silakroga afisha