Archive for April, 2012

AICINĀM APMEKLĒT 5 BEZMAKSAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS

Labdien!

Rīgas Latviešu biedrība būs pateicīga Jums, ja šo informāciju par iespējām apmeklēt 5 bezmaksas apmācību programmas ES līdzfinansēta projekta ietvaros nosūtīsiet savas pašvaldības speciālistiem,  kurus tās varētu interesēt – pirmsskolas un skolu pedagogiem, kultūras darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem un citiem speciālistiem, kā arī biedrībām un nodibinājumiem!

Ceram uz Jūsu atsaucību!


Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV – 1050
e-pasts: info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv

GODĀTIE PAŠVALDĪBU UN VALSTS IESTĀŽU DARBINIEKI,
PEDAGOGI, SOCIĀLIE DARBINIEKI, SPECIĀLISTI, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU PĀRSTĀVJI,
PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻU PĀRSTĀVJI!

AICINĀM APMEKLĒT  5  BEZMAKSAS APMĀCĪBU PROGRAMMAS

RĪGĀ un BAUSKĀ

2012. gada MAIJĀ un JŪNIJĀ

Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta  „Saprasties pasaules daudzveidībā” ietvaros!

5 APMĀCĪBU PROGRAMMAS:

  1. Stāsti un stāstītprasme kā sociālās un etniskās integrācijas līdzeklis.

Vieta un laiks – Rīgā: 10. – 12. maijs, 21. – 23. maijs, 7. – 9. jūnijs,
Bauskā: 31. maijs – 2. jūnijs

  1. Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un nacionālo tradīciju izzināšanā.

Vieta un laiks – Rīgā: 10. – 12. maijs, 31. maijs – 2. jūnijs, 26. – 28. jūnijs,
Bauskā: 14. – 16. jūnijs

  1. Etniskās un reliģiskās saskarsmes loma starpkultūru komunikācijā.

Vieta un laiks – Rīgā: 22. – 24. maijs, 29. – 31. maijs, 4. – 6. jūnijs,
Bauskā: 17. – 19. maijs

  1. Rotaļas un dejas kā komunikācijas līdzeklis dažādu etnicitāšu cilvēku saskarsmē.

Vieta un laiks – Rīgā: 7. – 9. maijs, 14. – 16. maijs, 4. – 6. jūnijs,
Bauskā: 24. – 26. maijs

  1. Kopīgais un atšķirīgais Baltijas jūras baseina valstu un cittautu kalendāro svētku ciklā un ieražās.

Vieta un laiks – Rīgā: 7. – 9. maijs, 17. – 19. maijs, 28. – 30. maijs,
Bauskā: 21. – 23. maijs

Vienas apmācību programmas kursa ilgums – 3 mācību dienas.
Katra apmācību programma tiek organizēta 3 reizes Rīgā un 1 reizi Bauskā.

Interesentiem ir iespēja izvēlēties piemērotāko laiku un vietu!

Projektu īsteno Rīgas Latviešu biedrība. Projekta mērķis ir veikt 5 apmācību programmas dažādos starpkultūru dialoga prasmju un komunikācijas attīstības jautājumos, stiprinot valsts iestāžu darbinieku, vietējo pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju, mediju pārstāvju u.c. speciālistu spēju īstenot, uzraudzīt un novērtēt pasākumus, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas un izveidojot sadarbības modeļus, lai tie kļūtu par starpkultūru multiplikatoriem.

Apmācību programmas vadīs izcili speciālisti savā jomā – tradīciju zinātāji, augstskolu mācību spēki, kultūras un izglītības darbinieki.

Rīgas Latviešu biedrība aicina valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekus, pedagogus, biedrību, nodibinājumu pārstāvjus, mediju pārstāvjus un citus speciālistus, kā arī visus interesentus iegūt jaunas zināšanas radošās, interesantās bezmaksas nodarbībās!

Apmācībām (atsevišķām programmām vai visām 5 apmācību programmām kopā) lūdzam pieteikties laikus, jo dalībnieku skaits ir ierobežots.

Apmācību noslēgumā tiks izsniegta apliecība.

Plašāka informācija un pieteikšanās mācību kursiem:

www.rlb.lv
Tālr. 67222932; 29529712
e-pasts: info@rlb.lv
Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa ielā 13, Rīga, LV-1050

Dalībniekus lūdzam pieteikties, norādot:

  • vārdu, uzvārdu
  • organizācijas nosaukumu
  • tālr. numuru
  • e-pastu

 Skatiet pielikumā plašāku informāciju par projektu.

Nāciet paši un informējiet kolēģus!

Gaidīsim!

Saite uz bildēm no Ropažiem.

Bildes šeit!

http://failiem.lv/u/xljrczy

Inga Koleča

Ropažu novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste

Smilškastu atklāšanas pasākums.

Silakrogā ir pilnveidots bērnu laukumiņš ar jaunām smilšu kastēm ar vākiem, jauniem soliņiem un atkritumu urnām – sadarbībā ar VAS Hipotēku un zemes banku – Klubu “Mēs paši” atbalstu un aktīviem Silakroga iedzīvotājiem, kā arī SIA “Ciemats” un Ropažu pašvaldību.
Tika ieguldīti ne tikai finanšu resursi, bet arī pašu darbs un pūles un palīdzēja ikviens – kuram bija brīvs brīdis un aicinājums nākt talkā: no liela līdz maziem bērniem – ikkatram tika kāds darbiņš!

Plašāki apraksti un bildes ir un būs pieejami gan Ropažu mājas lapā:  http://www.ropazi.lv/?ct=novada_zinas&fu=read&id=1600&start=  unwww.ropazi.lv   , gan avīzē, gan aktīvo iedzīvotāju pašu veidotajās galerijās un arī Biedrības “Cits Silakrogs” blogā: https://citssilakrogslv.wordpress.com/

Lejuplādējamā veidā: http://failiem.lv/down.php?i=spimooj&n=atklasana.zip
Skatāmā veidā: http://foto.inbox.lv/martinez/Smilskastu_atklasana

Svinīgajā atklāšanas dienā kopā ar mums bija Zaķumuižas pamatskolas pašpārvalde kopā ar skolotāju Ievu Meijeri – aicinot uz radošajām darbnīcām un Ropažu novada Zaķumuižas folkloras kopa “Oglīte” ar vadītāju Ligitu Šreiberi – sadziedoties un aicinot rotaļās Silakroga bērnus, jauniešus un mammas, tētus, vecmāmiņas! Uzstājās aktīvas Silakroga meitenes un sniedza pašu sagatavotus priekšnesumus, arī Krista mamma: Sarmīte Gailīte aicināja jauniešus uz stafetēm, spelēm – bija interesanti un jautri.
Baudījām pašu ceptu biezpiena kūku ar vizualizētu jauno bērnu laukumiņa izskatu – gards aktīvo mammu un kaimiņu veikums!

Mums ir liels prieks par paveikto un sakām Lielu paldies ikvienam!

Patiesā cieņā,
Kristīne Ozoliņa un skaitliski daudzie aktīvi mazie un lielie Silakroga iedzīvotāji.

Potenciāls biedrības logotips!

Potenciāls biedrības logotips, kuru sagatavoja un iesūtīja Vanda un ir lūgums Jums: sniegt savas idejas, atsauksmes, ieteikumus un variantus!

 

Gaidīsim!

Atbalsts māmiņām un viņu mazuļiem.

Turpinās projektu pieņemšana programmā „Palīdzēsim māmiņai”.

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Latvijas reģionos piedāvā programmu „Palīdzēsim māmiņai”. Māmiņu klubiem, bēbīšu skolām, ģimeņu centriem, sieviešu organizācijām, u.c. biedrībām, kas praktiski atbalsta māmiņas un veicina pašpalīdzības pasākumu attīstību ir iespēja iesniegt savus projektus un saņemt finansējumu dažādu aktivitāšu veikšanai.  

Šajā laika posmā ir atbalstīti 19 projekti un biedrības ir ieguvušas labiekārtotas telpas, ir izveidoti bērnu stūrīši, iegādātas rotaļlietas, māmiņas ir izglītojušās un apguvušas iemaņas bērnu audzināšanā, psiholoģijā u.c. jautājumos. Ir radītas iespējas mazuļu un māmiņu dzīvi padarīt krāsaināku.

Atbalstīto biedrību ģeogrāfija aptver visu Latviju. Liepāja, Talsi, Tērvetes, Cēsu, Alojas, Krāslavas novadi – tās ir tikai dažas no tām vietām, kur pateicoties projektā īstenotajām aktivitātēm dzīve ir kļuvusi kaut nedaudz interesantāka, māmiņas zinošākas un mazuļi ieguvuši jaunas rotaļlietas un rotaļu biedrus.

Programma joprojām turpinās. Līdz ar to LKIF aicina visas biedrības, kurām ir tuvas māmiņu intereses un dzīves uzlabošana, pieteikties programmā „Palīdzēsim māmiņai”. Varbūt tieši šis projekts būs kā pamats kādu svarīgu jauninājumu ieviešanai jūsu novada dzīvē.

Gaidām projektu pieteikumus!

LKIF sniedz savu palīdzību arī tajos gadījumos, ja ir tikai ideja, apspriedīsim to kopā.

 

Plašāku informāciju par programmu „Palīdzēsim māmiņai” nevalstiskās organizācijas var iegūt LKIF mājas lapas www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem”, kā arī zvanot projektu vadītājai Ievai Ernštreitei pa tālruni: 67316963 vai 29110828.

 

Sīkāka informācija:

Elita Uzulēna

LKIF Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. 26558082

Iedzīvotāji realizē projektu „Silakrogs – Silakrogam”. 22.aprīlī – projekta atklāšanas svētki!

Ar prieku ziņojam, ka gaidam ciemiņus Silakrogā, jo svētdien – 22.aprīlī 13:00 tiek svinīgi atklāts bērnu rotaļu laukums Silakrogā, kas tapis projekta „Silakrogs – Silakrogam” ietvaros.

Pateicoties Silakroga aktīvo iedzīvotāju pūlēm un atbalstam, kā arī sadarbībā ar VAS „Latvijas Hipotēkas un zemes bankas” Klientu klubu „Mēs paši” – ir radies jauns izskats rotaļu laukumam Silakrogā.

Pasākuma atklāšana notiks pie mājām „Priedes”-1 un „Priedes”-2, kur varēsim ievērtēt: jaunas smilšu kastes, soliņus un atkritumu urnas.

Kopā ar mums svinībās būs Zaķumuižas pamatskolas folkloras kopa „Oglīte” un draugi no Zaķumuižas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes. Paredzētas radošas aktivitātes, rotaļas un pozitīvas emocijas – laipni aicināti Silakrogā!

Īsumā par projektu, tā tapšanu, idejām, iecerēm un mērķiem:

Aktīvi Silakroga iedzīvotāji, kuri vēlējās pilnveidot, uzlabot vidi, kurā dzīvo un vienlaikus veicināt savstarpējo komunikāciju un saskarsmi ar līdzcilvēkiem, iesaistoties dažādos projektos un aktivitātēs – nolēma pamēģināt un piedalīties Hipotēku bankas klientu kluba „Mēs paši” izsludinātajā konkursā.

27. oktobrī notika projekta apstiprināšana un līguma parakstīšana ar VAS Hipotēku un zemes bankas Klientu klubu „Mēs Paši” pārstāvi, vecāko īpašo klientu darījumu vadītāju: Regīnu Skuju.

Līdz šim esam paši labojuši bērnu spēļu laukuma konstrukcijas, esam paši organizējuši un finansējuši pagalma puķu stādīšanu un betona puķu podu gruntēšanu, apdarināšanu ar oļiem, gliemežvākiem un arī krāsojuši puķu kasti – visos pasākumos iesaistot gan bērnus no pašu un kaimiņu mājām, gan vecākus, gan līdzcilvēkus un draugus – tātad: bija iemesls ticēt turpmākai attīstībai kopīgu ideju īstenošanā.

Pašreiz Silakrogā pie daudzdzīvokļu mājām „Priedes 1” un „Priedes 2” (150 dzīvokļi kopā) pagalmā ir pieejama viena liela koka baļķu smilšu kaste, kura ir novecojusi un tai nav sākotnēji paredzēta pārklājuma-vāka (tas tika veidots pašu spēkiem pārklājums, bet tas nav efektīvs), tādēļ suņi un kaķi bieži savām dabiskām vajadzībām izmanto bērnu smilšu kasti. Esošais pašu veidotais brezenta pārklājs ir smags, neērts un pārāk liels – tādēļ bērni un pat vecāki ne vienmēr to var pārklāt, īpaši, kad bijis lietus.

Aktīvie iedzīvotāji ir atraduši par saprātīgām cenām nelielas Latvijā ražotas priedes koka smilšu kastes, kuras nepieciešams vēl papildus apstrādāt ar linu eļļu un nokrāsot – tās ir jau komplektā ar vākiem, kas mums ir ļoti būtiski gan no higiēnas skatpunkta, gan ērti lietot, jo tās ir nelielas. Soliņi ir nepietiekami un esošie jau nolietojušies. Tie ir ļoti vajadzīgi ikvienam, kurš izmanto spēļu laukumu vai atvedis savas atvases spēlēties. Domājam, ka arī vecāka gadagājuma līdzcilvēki labprāt izmantotu iespēju atpūsties uz soliņiem.

Projekta „Silakrogs – Silakrogam” mērķis ir Silakroga iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšana, daudzdzīvokļu māju pagalmā „Priedes 1” un „Priedes 2” sakopjot bērnu laukumu un tā apkārtni – labiekārtojot ar smilšu kastu vākiem, atpūtas soliņiem, atkritumu urnām, iesaistot un informējot līdzcilvēkus, tādējādi veicinot labāku saskarsmi un turpmāku savstarpēju sadarbību.

Projekta laika plāns: projekta uzsākšanas termiņš: 01.11.2011., beigu termiņš: 15.05.2012.

Finansējuma avoti: Hipotēku banka: 285.44 Ls un aktīvo iedzīvotāju pašu ieguldījums: aptuveni 100 Ls.

Iecerētās situācijas īss apraksts:

Sagatavot, sakopt bērnu spēļu laukuma apkārtni un Silezera apkārtni 2011. gada oktobrī. Demontēt bojātās, puvušās bērnu spēļu laukuma detaļas. Iegādāt un uzstādīt videi piemērotus, estētiskus atpūtas solus, atkritumu urnas un bērnu smilšu kastes, kas tiks apstrādāti un izvietoti daudzdzīvokļu māju „Priedes 1” un „Priedes 2” pagalmā – bērnu rotaļu un spēļu laukumā. Projekta realizācijā iesaistīsies vecāki un bērni, arī kaimiņi un citi līdzcilvēki.

Detalizēts projekta darbības plāns un veicamo pasākumu apraksts:

– darba grupas organizēšana un koordinēšana (iesaistot dažādos projekta posmos pieejamos cilvēkresursus, atbalsta grupas);

– projekta saskaņošana ar apsaimniekotāju SIA „Ciemats” un vietas sagatavošana, sakopšana (tīrības mēneša – oktobra ietvaros un arī Silezera apkārtnes sakopšana);

– bērnu iesaistīšana talkošanā un nelielu atrakciju organizēšana: krāsošana, līmēšana, veidošana brīvā dabā (ja būs labvēlīgs laiks, jo mums nav iekštelpu kur pasākumus organizēt telpās);

– koka soliņu, bērnu smilšu kastu, atkritumu urnu, linu eļļas, krāsu pasūtīšana un transporta organizēšana;

– apmaksas veikšana par pasūtījumu un pasūtījuma nogādāšana tā tālākai apstrādei apsaimniekotāja SIA „Ciemats” telpās – mājas pagrabā;

– koka detaļu apstrāde ar aizsarglīdzekļiem, žūšanas process (ilgst vairākus mēnešus);

– uzstādīšana, apstādījumu veidošana.

Aktivitātes, ko plānots veikt pašu spēkiem:

–                      sakopt un sagatavot darba laukumu un apkārtni;

–                      iegādāties linu eļļu;

–                      iegādāties krāsas;

–                      apstrādāt koka detaļas;

–                      nokrāsot koka detaļas (bērnu smilšu kastes);

–                      reklamēt un popularizēt iespēju uzlabot vidi pašiem un veicināt sadarbību ar līdzcilvēkiem, savstarpēju komunikāciju;

–                      fiksēt ar fotokameru un video radošo procesu un rezultātus;

–                      veidot rakstiskus sižetus par notiekošo un dalīties ar tiem;

–                      iedvesmot līdzcilvēkus līdzīgām aktivitātēm un turpināt piesaistīt aktīvus līdzcilvēkus, bērnus dažādiem projektiem, aktivitātēm.

Plānotās dzīves kvalitātes izmaiņas Silakrogā pēc projekta realizācijas:

– bērniem būs kvalitatīvs smilšu rotaļu laukums ar pārsegiem, kas atrisinās līdzšinējo problēmu ar kaķu un suņu piesārņojumiem;

– māmiņām un vecmāmiņām un vecāka gada gājuma cilvēkiem būs iespēja atpūsties uz soliņiem brīvā dabā kopā ar ģimeni;

– pozitīvs piemērs līdzcilvēkiem – savas vides sakopšanā, uzlabošanā un iespēja turpmāk vairāk sadarboties, būt kopā;

– pieredze ideju un projektu īstenošanā;

– pieredze sadarbībā ar līdzcilvēkiem un dažādām valsts un nevalstiskām organizācijām;

–          viela pārdomām, lai kaldinātu nākamos projektus un risinātu iedzīvotājiem būtiskus jautājumus;

–          – patiess prieks par padarīto un iespēju būt kopā pilnveidojot vidi.

Kristīne Ozoliņa,

projekta „Silakrogs – Silakrogam” vadītāja

Atbalsta stipendija KULTŪRĀ!

Vēlamies informēt pašvaldības jauniešus un viņu pasniedzējus, pulciņu vadītājus, kultūras namus par atbalsta stipendiju KULTŪRĀ! Tā ir iespēja talantīgiem un aizrautīgiem jauniešiem, kas jau darbojas kultūras sfērā – klasiskajā dejā, mūzikā, gleznošanā, fotogrāfijā, video, dizainā, skatuves mākslā u.c. – pieteikties uz talanta atbalsta stipendijai! Kopējais finansējums – 10 000 latu.

Pieteikumu jāiesniedz LĪDZ gada 11.maijam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, aicinu sazināties ar projekta koordinatori Inesi rakstot uz inese.salmina@porternovelli.lv vai 67505290